Hvordan vil du spare?

Det finnes ulike måter å spare på. Vi anbefaler at du sparer en buffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spare langsiktig i fond. Da får du, over tid, en høyere forventet verdiøkning enn å ha pengene på konto. Uansett spareform, du får den fulle oversikten i Min Sparing i mobilbanken.

I fokus nå

Spar i IPS og få skatteutsettelse

Med IPS kan du spare inntil 40 000 kroner til pensjonen hvert år – og du får 22 prosent av sparebeløpet i fradrag på skatten. Det betyr at du får en skattefordel på 8 800 kroner om du sparer maksbeløpet. Beskatningen skjer først når du tar ut pengene, etter fylte 62 år.

Vårt fondsutvalg

MelhusBanken er tilknyttet agent under Eika kapitalforvaltning og «yter ikke uavhengig» rådgivning. Se Eika Kapitalforvaltning sine «alminnelige forretningsvilkår» for nærmere informasjon. Her finner du oversikt over våre fondsleverandører:

Følg med på sparingen din i mobilbanken