Innhold

Vi tilbyr nå fastrenteinnskudd på 1,7% *

Sett pengene i banken. Innskuddsrente på 1,7% i 1 år *

Reiseforsikring

Vår reiseforsikring gjelder alle typer reiser i hele verden som varer i inntil 60 dager. Det er ingen krav til overnatting, og barn under 20 år er medforsikret uansett bosted.

  • Gjelder både ferie og jobbreiser.
  • Avbestilling- og ulykkesforsikring er inkludert.
  • Dekker utgifter til lege og sykehus.
  • Reisegods erstattes med inntil 30.000 kroner for enslig og 60.000 kroner for familie.
  • Forsikringstiden kan utvides til å gjelde reiser på inntil ett år. 

MelhusBanken rekrutterer ny ass. banksjef

MelhusBanken skal nå rekruttere ny ass. banksjef som får ansvaret for bankens personmarked (PM) i Melhus. Dette er en spennende stilling, og vår nye ass. banksjef skal også ha innsikt og forståelse for bankens totale virksomhet.

Selge bolig med salgsgaranti? Kontakt Heimdal Eiendomsmegling.