Innhold

Vi støtter ditt prosjekt

Har du et prosjekt som kan være til glede for små og store i Melhus kommune? Da kan du søke om prosjektstøtte fra MelhusBanken. Hvert år gir vi støtte til gode prosjekter i regi av ikke-kommersielle lag og foreninger. Vi gir støtte på inntil 50 000,- til prosjekter som faller innenfor våre regler. Vi dekker inntil 30% av investeringen. Søknadsfrist 1. desember

MelhusBanken henter ny egenkapital

Kundene strømmer fortsatt til MelhusBanken.

 

Kombinasjonen av en sterk vekst i kundemassen de siste årene og tilstramming av myndighetens krav til egenkapital i bankene gjør at MelhusBanken nå ønsker å hente omlag 50 mill kr i ny egenkapital.

Selge bolig med salgsgaranti? Kontakt Heimdal Eiendomsmegling.

Visa Contactless

Fra og med oktober blir kort for kunder over 18 år fornyet til Visa Contactless. Dette innebærer at legitimasjonen på kortene forsvinner og du får funksjonen kontaktløs betaling i debetkortet. Uten legitimasjon på kortet minsker faren for ID-tyveri og svindel.

Ved å se på utløpsdatoen finner du ut når ditt kort fornyes.

Åpningstider og adresser