Innhold

Visa Contactless

Fra og med oktober i år blir alle kort for kunder over 18 år fornyet til Visa Contactless.

Aksjesparekonto

...gjør det enklere og mer lønnsomt å spare i fond og aksjer. Åpne aksjesparekonto i mobilbanken nå.

Åpningstider julen 2017

I mellomjulen har vi åpent 10.00 - 14.00 / På Korsvegen er det åpent torsdag 28/12 10.00 - 14.00

For sperring av kort eller melding av forsikringsskade kan du ringe 72 87 80 00 (døgnåpent)

Vellykket gjennomføring av emisjon i MelhusBanken

Tidligere har det vært gjennomført en rettet emisjon på 30 mill kroner mot bankens største eiere. Nå er også oppfølgingsemisjonen mot øvrige eiere avsluttet med 25 mill kroner slik at samlet emisjon ble på 55 mill kroner. Dette har vært en meget vellykket emisjon som sammen med øvrig egenkapital gir banken et godt grunnlag for lønnsom vekst og utvikling.


For ytterligere detaljer, se børsmelding her.

Selge bolig med salgsgaranti? Kontakt Heimdal Eiendomsmegling.

Åpningstider og adresser