Styrets leder:

 • Bjarne Berg, medlem siden 2004
  Daglig leder Rosenborg Reklame AS

Styrets nestleder:

 • Bernt Gagnås, medlem siden 2011
  Daglig leder Trio-Bygg AS

Styremedlemmer:

 • Ann-Sølvi Valås Myhr, medlem siden 2017
  Advokat
 • Jo Temre, medlem siden 2010
  Partner i Search House
 • Merethe Moum, medlem siden 2018
  Daglig leder Byggefirma Ivar Moum AS
 • Ståle Vandvik, medlem siden 2018
  Ansatterepresentant