Innhold
Boliglån
Med et boligån kan du realisere boligdrømmen din. Våre kunderådgivere kan sammen med deg finne den beste løsningen for boligkjøpet ditt. Vi tilbyr deg en fast kontaktperson og gode betingelser!

* Få raskt svar på din lånesøknad
* Flytt boliglånet enkelt til oss på nett
* Individuell og personlig rådgivning
BLU - Boliglån ungdom
Meget gunstig tilbud til ungdom under 34 år. BLU-lån er en låneordning for ungdom som gir deg bedre muligheter til å komme inn på boligmarkedet. Du kan låne inntil 85% av kjøpesummen.

Noen kriterier som må være oppfylt:

Du må være i alderen 18 - 33 år
Du må ha BSU-konto i MelhusBanken med minimum sparing kr 500,- pr. måned
Vi vil ha 1. prioritets pant i eiendommen du kjøper

Alle søknader om BLU-lån kredittvurderes på vanlig måte, inkludert en totalgjennomgang av din økonomi.
Flexilån
Realiser dine ønsker og drømmer.

MelhusBanken gir deg en låneramme som du selv disponerer til det du måtte ønske og når du selv har behov. Har du betydelige verdier bundet opp i bolig kan du med flexilån benytte disse verdiene. Vi forutsetter pant i din eiendom innenfor 60% av takst/verdigrunnlag.
Refinansiering
Du kan refinansiere hvis du trenger å øke boliglånet ditt, enten du skal pusse opp, bygge ut eller ønsker å samle ulik gjeld inn i boliglånet.
  • Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens verdi og omsettelighet
  • Lånet sikres med pant i boligen eller annen fast eiendom
Mellomfinansiering

Mellomfinansiering er for deg som både skal kjøpe og selge bolig. Denne løsningen gjør at du kan kjøpe ny bolig, før du selger den du bor i. Du får et kortsiktig lån som gjør at du kan overta ny bolig før du har mottatt oppgjør for salget av den gamle. Du låner hele beløpet til den nye boligen frem til du får solgt den gamle.

Ved mellomfinansiering må banken vite verdien på boligen du skal selge. Det er derfor lurt å ha startet salgsprosessen eller å ha fått en verdivurdering. Kontakt banken før du legger inn bud på ny bolig.

  • Kan innvilges for en periode på inntil seks måneder.
  • Lånet er avdragsfritt.
Finansieringsbevis

Et finansieringsbevis er et lånebevis som bekrefter hvor mye du kan få låne til boligkjøp. Dermed kan du legge inn bud på bolig uten forbehold om finansiering. Dokumentet gir opplysning om maksimal lånesum og bekrefter at du har finansieringen i orden.

  • Du vet eksakt hvor mye du kan kjøpe bolig for.
  • Du kan legge inn bud raskt når du finner en bolig du vil kjøpe, noe som er en stor fordel i situasjoner med flere budgivere.
Byggelån

Når du skal bygge hus, kan du ta opp byggelån for å betale løpende utgifter i byggeprosessen. Lånet etableres som en kredittramme, og disponeres etter nærmere avtale med banken.

  • Når huset er ferdigstilt, og ferdigattest foreligger, blir byggelånet gjort om til et boliglån.
  • Renten beregnes ut fra lånebeløpet som er benyttet.

Selge bolig med salgsgaranti? Kontakt Heimdal Eiendomsmegling.