-Allerede i 1998, når første barnebarnet kom, bestemte vi oss for å spare i fond til barnebarna, forteller Jarle. Dåpsgaven ble satt inn som et engangsbeløp, før vi deretter opprettet en månedlig sparing på kr. 100,-. Planen har hele tiden vært at dette er penger barnebarna skal få i konfirmasjonsgave.

Lønnsom gave

-Nå har vi kommet dit at tredjemann skal konfirmeres i vår. Med sparing på kr. 100,- i måneden er vi oppe på et sparebeløp på ca. kr. 17.500, -. Hans beholdning på fondene vi sparer i er pr. 1.3.2019 ca. kr. 45.000, -. Det er en stor sum for en 14-15 åring, og penger som kommer godt med når han skal ta fatt på voksenlivet.

-Foreldre og barnebarn er informert om ordningen, og vi har hele veien presisert at det er det opprinnelige sparebeløpet som i utgangspunktet er konfirmasjonsgaven - resten av beløpet er gevinsten av fornuftig sparing i fond. De vet også at «sluttsummen» ikke nødvendigvis blir lik for alle pga. ulik avkastning på de forskjellige fondene – men det lever de godt med.

-Vi har lagt inn en anbefaling om at de bør la disse pengene stå til de fyller 18 år. Slik får de utnyttet noen ekstra år med sparing. Så er det fritt frem for å investere i bil, utdanning, reise eller bolig når de blir myndige. Vi opplever at terskelen for å røre fondet sammenliknet med en bankkonto er vesentlig høyere, og så langt har de fulgt vår anbefaling.

Kom i gang med sparingen

Det finnes mange måter å spare på, men det er få sparemuligheter for gir så god avkastning som sparing i fond. Det er litt mer risiko å spare i fond fremfor og ha pengene på konto, men med en så lang sparehorisont som 15 år, viser historien at å spare i fond er fornuftig.

«Vi har så langt positiv erfaring med alle våre fondsparinger, sier Jarle».

Det er liten tvil om hva Jarle anbefaler foreldre og besteforeldre:

-Kom i gang med fondsparing! Har du et langsiktig perspektiv på sparingen skal det godt gjøres å ikke oppnå gevinster. Å ha et fast trekk fra lønnskonto hver måned merkes nesten ikke – så slipper man å punge ut med x antall tusen i «en smell».

Bruk rådgiveren din

Det er veldig enkelt å sette i gang med sparing på nett. Men vi ser at de kundene som bruker rådgiveren sin i banken aktivt, klarer å spare mer. Fordi disse mottar anbefalinger av en fagperson de har tillitt til, og får hjelp til å se helheten i sin personlige økonomi.

Tar du en prat med rådgiveren din i MelhusBanken får du god hjelp til å se de økonomiske mulighetene akkurat du har, etter at gjeld og inntekt er tatt i betraktning. For det er ikke så vanskelig som man skal ha det til!