Om vårt samfunnsengasjement

I MelhusBanken er vi opptatt av å være en støttespiller for frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet.

Engasjementet vårt omfatter fire typer av støtte:

• Prosjekter
• Gaver
• Sponsorater
• Stipender og priser

Gjennom dette ønsker vi å bidra til et samfunn med engasjement og samhold.
Vi støtter spesielt breddeaktiviteter som drives av frivillige, og som gir et positivt
tilbud til barn, ungdom og eldre.


Gaveutdeling 2019

Også i år skal MelhusBanken fordele noe av fjorårets overskudd til allmennyttige formål.

Kriterier for å komme i betraktning ved utdelingen:

Foreninger, lag, kor, korps og lignende med aktivitet i Melhus kommune.

Søknadsskjema må benyttes og kan hentes på våre bankkontorer eller lastes ned her.

Søknad med vedlegg sendes til: post@melhusbanken.no eller MelhusBanken, Postboks 40, 7221 Melhus innen 31. januar 2019.

Engasjerte folk og frivillige er et viktig bidrag i et lokalsamfunn. Det er gjennom disse personene det skapes felles historier, møteplasser og verdier. Vi i MelhusBanken er så heldige å få jobbe med flere engasjerte frivillige gjennom vår tilstedeværelse lokalt. I «historier fra Melhus» kan du bli litt bedre kjent med noen av disse.

Digital Dugnad

Hvert år arrangerer vi digital dugnad hvor vi deler ut 200.000 kroner til lag og foreninger. De lagene som er flinkest til å mobilisere får mest penger.

MelhusBankens Talentpris

I september hvert år deler vi ut Melhusbankens talentpris. Den går til unge utøvere innen musikk og kultur, som er talentfulle og ambisiøse.

Arrangementer

MelhusBanken støtter mange arrangementer i kommunen. Dette er alt fra cuper til festivaler og andre kulturarrangementer.

Vinterkonserten

Sammen med Melhus Menighetsråd arrangerer vi hvert år MelhusBankens vinterkonsert. Inntektene fra konserten går i sin helhet til et veldedig formål som arrangørene velger ut sammen med banken.

Gaveutdeling 2018

Disse fikk gave fra MelhusBanken i 2018:

Amcargata Classic Car Club
Barnekreftforeningen
Brannåsen Skotthyllklubb
Flå Musikkorps
Flå Sanitetsforening
Flå Skytterlag
Gauldal round-dans
Horg Gladdans
Horg Musikkorps
Horg og Flå Juniorkorps
Hovin Husflidslag
Hovinkoret
Hølonda Pensjonistforening
Hølonda Barnegospel
Hølonda Hornmusikk
Hølonda Husflidlag
Hølonda Sanitetsforening
Hølonda Skytterlag
Hølondaringen Seniordans
Jårakjølens venner
Korsvegen Skotthyllklubb
Kroa Danseklubb
Kvål Bygdekvinnelag
Kvål Songlag
Kvålsringen
Lundamo og Ler Pensjonistforening
Melhus Bygdekvinnelag
Melhus hagelag
Melhus Hestesportslag
Melhus Historielag
Melhus Husflidslag
Melhus Janitsjarkorps
Melhus Pensjonistforening
Melhus Pensjonistkor
Melhus Revmatikerforening
Melhus Revylag
Melhus Skolekorps
Melhus Songlag
Melhus Speidergruppe
Melhusringen
Nedre Melhus Sanitetsforening
NFU Melhus lokallag
Stjernekoret
Sør-Trøndelag Parkinsonforening, lokallag Melhus-Midtre Gauldal
UL Framsteg- Hølonda
Vestsida skotthyllklubb
Yragutten Skiklubb