Korona-relatert informasjon

Her finner du informasjon som vi håper kan være nyttig i for deg i en krevende tid. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe deg!

Til våre kunder

Vi har nå et utbrudd av koronavirus som kan bli alvorlig. Viruset er først og fremst et spørsmål om helse, og da særlig for utsatte grupper. Her har vi et velfungerende helsevesen som jobber aktivt med håndteringen. Samtidig vil alle de tiltak som gjennomføres for å begrense smitten få økonomiske effekter. Vi har allerede sett dette ut fra at verdiene på børsene reduseres. Enkelte bransjer, som f.eks. reiseliv, opplever nå betydelig omsetningssvikt og krise.

Fravær i forbindelse med karantene har stoppet aktivitet og dette vil vel øke fremover. Permitteringer vil komme. I tillegg til at vi nå står ovenfor en helsemessig utfordring er vi på vei inn i en situasjon som vil gi økonomiske utfordringer. Det som da er viktig å ha med seg er at dette er en tidsperiode før ting normaliseres.

Som bank har MelhusBanken vært gjennom ulike samfunnskriser. Vi er 180 år i år, og har erfart både nedgangstider og økonomisk vekst. Vi kjenner til hva som trengs for våre kunder når vi i en periode er inne i en motbakke og tenker langsiktig, forbi den motbakken vi nå er i. Dette er både i samfunnets, våre kunders og bankens beste interesse.

Hvis din privatøkonomi eller din bedrift nå får utfordringer knyttet til de tiltak som nå gjennomføres oppfordrer vi deg på det sterkeste til å ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Sammen kan vi da se på ulike tiltak som hjelper i en krevende periode.

Vi har hjulpet enkeltpersoner og bedrifter i ulike krisetider gjennom 180 år. Det vil vi gjøre også denne gangen!

Det er nå det gjelder #holdhjuleneigang

Her kommer noen tips til hva du kan gjøre for å støtte opp om det lokale næringslivet.

Hvordan går det med økonomien?

Leserinnlegg fra Banksjef, Ragnar Torland 

Banken innfører tiltak for å begrense spredning av koronaviruset

MelhusBanken ønsker å bidra til å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. Banken har derfor besluttet å stenge alle kontorer for ikke planlagt besøk fra og med fredag 13. mars. 

Forskudd på dagpenger

Har du blitt permittert på grunn av koronakrisen?

Avdragsfrihet lån

Er du permittert eller har mistet inntekten på grunn av koronakrisen?

Vi setter ned rentene ytterligere – og raskt

Vi har tidligere besluttet å sette ned rentene på innskudd og utlån med inntil 0,35% og følger nå opp med en renteendring på inntil 0,5%.

Praktisk gjennomføring tilsier at vi nå samler disse to renteendringene til en samlet rentenedgang på inntil 0,85% på innskudd og utlån.

For privatkunder vil rentenedgangen på eksisterende innskudd skje fra 28. mai og på eksisterende utlån fra 5. april.

Nye innskudd og utlån vil få ny rente fra 27. mars.

For bedrifter vil rentenedgangen på innskudd og utlån skje fra 5. april.

MelhusBanken ønsker å være en god samarbeidspartner og ta vår del av samfunnsansvaret i denne utfordrende tiden. Derfor iverksetter vi nå renteendringen på utlån uvanlig raskt for å imøtekomme våre kunders behov.

Økonomisk usikkerhet vil prege mange av våre kunder som følge av konsekvensene av koronakrisen. Rentenedgangen vil redusere de månedlige utgiftene du måtte ha på lånet. I tillegg vil MelhusBanken kunne bidra både med avdragsfrihet, eventuelle utsettelser med betaling av lån og kortsiktig lån i påvente av dagpenger fra NAV. Ved behov er du velkommen til å kontakte en av våre dyktige medarbeidere slik at vi sammen kan forsøke å finne en løsning som passer akkurat din situasjon.

Detaljert informasjon om renteendringen vil bli lagt i nettbanken 2. april, alternativt sendt pr. post til den som ikke har nettbank. Nye prislister vil bli lagt ut på våre hjemmesider den 27. mars.

Er din bedrift rammet?

Her kommer seks gode råd i en vanskelig tid.

Sjefsøkonomens tanker om urolige tider

Jan Ludvig Andreassen blogger om om dagsaktuelle saker