Nå får du 2,25% rente på dine innskudd ved inngåelse av en fastrenteavtale!

Fastrenteinnskudd passer for deg som ønsker forutsigbarhet for hvordan sparepengene dine skal vokse. Når avtalen en inngått er du garantert den samme gode renten i hele avtaleperioden.

Dine fordeler:

  • Du er sikret en god rente
  • Penger trygt plassert på bankkonto
  • Du får en forutsigbar avkastning.

Fastrenteinnskudd gjelder engangsinnskudd på minst kr 100 000,-

Det vil, i utgangspunktet ikke, være anledning til å sette inn eller ta ut penger på denne konto i avtaleperioden. Skulle du likevel være nødt til å ta ut penger, vil du kunne gjøre dette etter avtale med oss i banken mot at kontoen blir belastet med uttaksomkostninger.

Øvrige betingelser

  • Bindingstid til 09.02.2021
  • Minimum innskudd kr 100.000 / Maksimum innskudd kr 10.000.000
  • Ved evt. uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 1% av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet til bindingstidens sluttdato. Uttaksgebyret forfaller umiddelbart til betaling og blir trukket fra konto ved utbetaling.
  • Ved bindingstidens slutt, står du fritt til å bruke både innskutt beløp og opptjente renter.
  • Renter tilføres kontoen ved utløpet av perioden.

Ved utløpet av avtaleperioden gjøres kontoen om til høyrentekonto dersom ikke noe annet blir avtalt.