Vi har tidligere besluttet å sette ned rentene på innskudd og utlån med inntil 0,35% og følger nå opp med en renteendring på inntil 0,5%.

Praktisk gjennomføring tilsier at vi nå samler disse to renteendringene til en samlet rentenedgang på inntil 0,85% på innskudd og utlån.

For privatkunder vil rentenedgangen på eksisterende innskudd skje fra 28. mai og på eksisterende utlån fra 5. april.

Nye innskudd og utlån vil få ny rente fra 27. mars.

For bedrifter vil rentenedgangen på innskudd og utlån skje fra 5. april.

MelhusBanken ønsker å være en god samarbeidspartner og ta vår del av samfunnsansvaret i denne utfordrende tiden. Derfor iverksetter vi nå renteendringen på utlån uvanlig raskt for å imøtekomme våre kunders behov.

Økonomisk usikkerhet vil prege mange av våre kunder som følge av konsekvensene av koronakrisen. Rentenedgangen vil redusere de månedlige utgiftene du måtte ha på lånet. I tillegg vil MelhusBanken kunne bidra både med avdragsfrihet, eventuelle utsettelser med betaling av lån og kortsiktig lån i påvente av dagpenger fra NAV. Ved behov er du velkommen til å kontakte en av våre dyktige medarbeidere slik at vi sammen kan forsøke å finne en løsning som passer akkurat din situasjon.

Detaljert informasjon om renteendringen vil bli lagt i nettbanken 2. april, alternativt sendt pr. post til den som ikke har nettbank. Nye prislister vil bli lagt ut på våre hjemmesider den 27. mars.


Hva avgjør hvor mye og når vi setter ned renta.

Som bank har vi grovt sett to hovedkilder for å låne inn penger:

  1. innskudd fra kunder og
  2. lån i det profesjonelle pengemarkedet.

Vi er pålagt en varslingsfrist fra vi beslutter å endre rentene, til rentene faktisk endres. Det er ingen varslingsfrist for å sette ned renten på utlån, det går i kundens favør. Men det er varslingsfrist for å sette ned renten på innskudd. Den er hele to måneder og innskuddsrenten og utlånsrenten henger sammen.

Siden innskuddsrenten ikke kan endres før det er gått to måneder, vil denne delen av bankenes innlånskostnad ikke bli påvirket av renteendringene fra Norges Bank akkurat nå. Innskudd utgjør om lag 60 prosent av våre utlån og utgjør dermed 60 prosent av grunnlaget for å sette utlånsrentene.

Det profesjonelle pengemarkedet, som grovt sett utgjør 30 prosent av innlånskostnaden, er i hovedsak styrt av renten bankene tilbyr hverandre (NIBOR) pluss et risikopåslag. Rentene i denne delen av markedet har ikke gått like mye ned som rentenedsettelsen i Norges Bank skulle tilsi, og det er stor usikkerhet om hvordan rentene utvikler seg i denne delen av markedet.

Likevel ønsker vi å ta vårt samfunnsansvar med å iverksette renteendringen tidligere, med dato 5. april på eksisterende utlån.

En ekstraordinær situasjon

Dagen situasjon er unik, vi har ikke opplevet noe lignende siden finanskrisen og knapt da. I denne situasjonen tar vi som bank en aktiv rolle. Mange bedrifter opplever reduserte inntekter og vi jobber tett sammen med de ulike virksomhetene for å finne gode løsninger.

For privatpersoner er det laget ordninger for rask behandling av avdragsfrihet, utsettelse av terminer (både renter og avdrag) og midlertidig lån i forbindelse med at det tar tid for NAV å behandle permitteringssøknader. Sammen med de varslede renteendringene så kan dette være viktige tiltak for bedrifter og enkeltpersoner. Samtidig kan det fremover være behov for å finne løsninger tilpasset den enkelte bedrift og privatperson. I så fall - kontakte en av våre dyktige medarbeidere slik at vi sammen kan forsøke å finne en løsning som passer for din situasjon.