IPS - Mer lønnsom pensjonssparing

Pensjonsreformen fra 2011 gjør at behovet for å spare til egen pensjon har økt. Fram til i dag har det ikke eksistert gode løsninger for privat pensjonssparing, men i revidert nasjonalbudsjett har myndighetene lansert ny pensjonssparing som gir skattefordeler ved individuell sparing til pensjon.

1. november åpner vi for den nye IPS – Individuell pensjonssparing med skattefradrag. Dette gjør privat pensjonssparing mer lønnsomt. Ordningen blir omtalt som BSU for voksne, fordi du du får skattefradrag for hele innskuddet. Det betyr at du årlig kan få inntil 9600 kroner i skattefradrag hvert år.

Med IPS kan du spare inntil kr 40 000,- hvert år. Du kan selv velge mellom ulike profiler eller enkeltfond. Du kan fritt endre eller stoppe sparingen underveis. I den nye ordningen vil hele sparesaldoen være unntatt for formuesskatt, og du betaler heller ikke skatt på avkastningen i spareperioden.

Ved uttak beskattes midlene som alminnelig inntekt, dvs. med 24%. Pensjonen kan tas ut fra fylte 62 år. Den skal utbetales i en fastsatt periode og minst til fylte 77 år, men ikke mindre enn 10 år.

NB! Vi tar forbehold om at ordningen blir vedtatt av stortinget som foreslått i revidert nasjonalbudsjett.


Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan du kan få en mer lønnsom pensjonssparing.