Også i år skal MelhusBanken fordele noe av fjorårets overskudd til allmennyttige formål.

 

Kriterier for å komme i betraktning ved utdelingen:

Foreninger, lag, kor, korps og lignende med aktivitet i Melhus kommune.

 

Søknadsskjema må benyttes og kan hentes på våre bankkontorer eller lastes ned her.

  

Søknad med vedlegg sendes til;  post@melhusbanken.no eller MelhusBanken, Postboks 40, 7221 Melhus innen 31.01.2018.