Kundene strømmer fortsatt til MelhusBanken.

 
Kombinasjonen av en sterk vekst i kundemassen de siste årene og tilstramming av myndighetens krav til egenkapital i bankene gjør at MelhusBanken nå ønsker å hente omlag 50 mill kr i ny egenkapital.

 

- Vi har de siste årene fått mange nye kunder, særlig innenfor personmarkedet. Det er nylig gjennomført en måling av kundetilfredsheten i Norske banker og målingen plasserer MelhusBanken helt i toppsjiktet av bankene.

Banken har dyktige medarbeidere som er lett tilgjengelig for kundene. Vi ser også at vi får nye kunder som har gått lei av upersonlig og lite tilgjengelig kundeservice hos de store bankene.

Emisjonen tar sikte på å hente inn omlag  50 mill kr i ny kapital i to runder. Det er nå gjennomført en rettet emisjon som først og fremst har gått mot bankens 20 største eiere. Disse har til sammen tegnet seg for kr 30 mill kr til kurs kr 117 pr egenkapitalbevis. I perioden 20. november til 4. desember vil øvrige eiere få tilbud om å tegne seg for omlag 25 millioner kroner til samme kurs og vilkår som de store eierne.

Samtlige eiere vil få tilsendt prospekt og tegningsblankett i posten før 20. november. Det blir også et informasjonsmøte i bankens lokaler på Melhus 27. november klokken 19.00.

For ytterligere detaljer, se bankens børsmeldinger.

MelhusBanken gjennomførte en emisjon i 2013 og 2016. Avkastningen har vært helt i toppsjiktet:

- De som ble med oss på emisjonen i 2013 har hatt ca. 40% prosent totalavkastning på drøyt 4 år. Dette har gitt våre eiere en meget god avkastning. På samme måte har totalavkastningen siden emisjonen i 2016 vært på ca. 20%.

En vellykket emisjon vil gi banken nødvendig fleksibilitet i forhold til betjening av sitt markedsområde kombinert med soliditet godt over lovpålagte krav.

MelhusBanken har alltid vært blant de bankene i Norge som har gitt best utbytte, og utbetalte i fjor kr 8,50 pr egenkapitalbevis som utbytte.